Lokalisering

Sunndalspotet er sentralt plassert i forhold til produsentene og til markedet. I tillegg har Sunndalen gode forutsetninger for å dyrke poteter, med godt klima og jordsmonn samt rikelig tilgang på vann.

 

Organisering

Sunndalspotet skiller seg ut fra tradisjonelle samvirkeforetak ved at vi er organisert som et aksjeselskap. Dette innebærer et sterkere samarbeid mellom produsentene og at vi er mer markedsorientert.

 

Kompetanse

Sunndalspotet består av noen ildsjeler som ivaretar kvalitet og effektiv produksjon i alle ledd. Vi tar utgangspunkt i et sterkt samarbeid mellom produsentene, som både gir stordriftsfordeler og mulighet for læring.

 

Markedsorientert

Sunndalspotet lytter til markedet og arbeider aktivt med å ha riktig produkt til rett tid. Dette gjelder både timing av tidligpotet og sortiment gjennom sesongen.

 

Høyteknologisk produksjon

Pakkeriet til Sunndalspotet består av en optisk sortering av potetene, for slik å sikre riktig størrelse og god kvalitet. Det er ett av få av sitt slag i landet.