1. Setting
Potetdyrking er et avansert fagområde som betinger erfaring og kunnskap. Poteten må gis de beste vestvilkår for å gi optimal avling. En god start på vekstsesongen betinger at hver enkelt potetsort settes på rett og egna jordsmonn.

 

2. Vekstsesong
God avling betinger optimale vekstvilkår, og krever jevn og balansert tilførsel av vann og næringsemner. Poteten krever tilsyn i hele vekstperioden.

 

3. Opptak
En skånsom behandling ved opptak er viktig for å bevare god kvalitet, og Sunndalspotet har avansert teknisk utstyr for å oppnå dette. Tidligpoteten må komme raskt fram til forbukeren, og går derfor direkte inn til pakkeriet og sendes til butikken samme dag.

 

4. Lagring
Etter 20. august er sesongen for tidligpotet over, og andre sorter kommer på markedet. Potetsortene har ulik modningstid, og kommer på markedet etter hvert som de er klar for opptak og salg. Overskytende potetmengde går til klimaregulert lagerhall ved Sunndalspotet eller hos den enkelte produsent.

 

5. Vasking, polering, sortering og pakking
I takt med salget hentes poteten fra lageret og inn til produksjonslinjen, hvor den vaskes, poleres, sorteres optisk etter størrelse og pakkes. Før det pakkes utføres en siste manuelle kvalitetssjekk.

 

6. Distribusjon og salg
Etter at potetene er pakket blir de hentet av de ulike matvarekjedene og fraktet til butikken. Her må de fortrinnsvis ikke ligge for lenge for å bevare sin kvalitet.